0019008055 - Electrolux - KNOB WHITE ELUX ELEC C/T